Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2021 (307 Kb)

Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2020 (735 Kb)

Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2019 (4964 Kb)

Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2018 (178 Kb)

Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2017 (216 Kb)

Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2016 (582 Kb)

Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2015 (553 Kb)