Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten omfattar:

  • beslutanderätt för Juridiska fakultetsnämnden
  • beslutanderätt för dekanus
  • beslutanderätt för utbildningsutkottet
  • beslutanderätt för forskningsutskottet
  • beslutanderätt för institutionsstyrelsen