Beloppsstorlek avseende medel ur Juridiska fakultetsnämndens anslag för forskning för språkgranskning, korrekturläsning (biträdeshjälp), översättning av sammanfattning av avhandling till främmande språk samt tryckningsbidrag för avhandlingen.

Tryckbidrag beslut 150216 (20 Kb)