Rekrytering av lärare

Här hittar du riktlinjer och handläggningsordning för rekrytering av lärare vid Juridiska fakulteten samt information om de sakkunnigas uppdrag.

•     Riktlinjer för anställning som universitetslektor (51 Kb)
•     Riktlinjer för anställning som universitetslektor ENG (39 Kb)
•    Anvisningar för sakkunnigutlåtande
•     Ersättning till sakkunniga m.m. vid Juridiska fakulteten (51 Kb)


Befordran

Vid Stockholms universitet finns det möjlighet för biträdande lektorer att ansöka om befordran till universitetslektor och för tillsvidareanställda universitetslektorer att ansöka om befordran till professor. Här finns närmare anvisningar och riktlinjer vad gäller befordringsärenden vid Juridiska fakulteten.

•    Riktlinjer för befordran till professor
•    Riktlinjer för befordran till professor ENG
•     Kompletterande riktlinjer för befordran till professor Juridiska fakulteten (82 Kb)
•     Kompletterande riktlinjer för befordran Juridiska fakulteten ENG (39 Kb)
•    Riktlinjer för befordran till universitetslektor från biträdande lektor
•     Handläggningsordning befordran och antagning till docent (96 Kb)
•     Ersättning till sakkunniga m.m. vid Juridiska fakulteten (51 Kb)


Docentärenden

Här hittar du riktlinjer, handläggningsordning för behandling av ärenden angående antagning som docent vid Juridiska fakulteten samt information om de sakkunnigas uppdrag.

•     Riktlinjer oavlönad docent (67 Kb)
•     Handläggningsordning befordran och antagning till docent (96 Kb)
•     Ersättning till sakkunniga m.m. vid Juridiska fakulteten (51 Kb)

 

Mallar

•    Läraranställning  anvisningar till sökande
•    Befordran – anvisning till sökande