Riktlinjer för anställning & rekrytering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för anställning & rekrytering

Riktlinjer för anställning & rekrytering

Arbetsordning för lärarförslagsnämnden

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2016-10-26.

Bedömningskriterier vid anställning och befordran

Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2011-09-05, reviderade 2017-06-07 (del.).

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2015-09-08, reviderade av Fakultetsnämnden 2017-05-05. Ersätter tidigare fastställda riktlinjer 2004-03-01.

Riktlinjer för befordran till professor

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 6 september 2017 att fastställa riktlinjer för befordran till professor från anställning som universitetslektor inom Humanvetenskapliga området.

Rutiner vid tidsbegränsad anställning av lärare

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade den 11 oktober 2017 att fastställa rutiner vid tidsbegränsad anställning av lärare (utom professorer) inom det Humanvetenskapliga området.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220