Riktlinjer för utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning

Riktlinjer för utbildning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen och juris licentiatexamen vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

Riktlinjer för beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder inom utbildningen

Riktlinjer för beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder inom utbildning på grund- och avancerad nivå, (ersätter tidigare av utbildningsutskottet beslutade 1997-03-19 Riktlinjer för beviljande av anslag).

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220