Juridiska fakulteten ska vara en nationellt ledande och internationellt framstående fakultet avseende såväl rättsvetenskaplig forskning och undervisning som samverkan med det omgivande samhället.

Strategier för Juridiska fakulteten 2016-2018 (423 Kb)