Uppdragsutbildning

Inom fakulteten finns möjlighet att skräddarsy utbildning på uppdrag. Kontakta Juridiska institutionen för mer information.

Juridik i arbetslivet för TCO

Juridik i arbetslivet är exempel på en uppdragsutbildning. Det är en utbildning i grundläggande arbetsrätt som ges för TCO Fackliga akademin. Kursen har en uttalat praktisk inriktning och tar sikte på att förmedla kunskap om de juridiska problem som gör sig gällande i det moderna arbetslivet. Kursen omfattar 15 högskolepoäng, 80 studietimmar. Kursen löper på kvartsfart, det vill säga över ett läsår.