Vid Juridiska fakulteten kan man ta följande examina:

  • Juris kandidat (JK), 180 poäng/270 högskolepoäng 
    (Observera att denna endast kan tas ut av studenter som påbörjat sin utbildning före 1:a juli 2007.) 
  • Juristexamen, 270 högskolepoäng (fr.o.m. HT2007)
  • Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning (GRU), 80 poäng (Observera att denna endast kan tas ut av studenter som påbörjat sin utbildning före 1:a juli 2007.)
  • Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 120 poäng/180 högskolepoäng 

För att få ut ditt examensbevis måste du själv ansöka om examen. Du ansvarar för att din ansökan är komplett. Endast hela avslutade kurser kan ingå i en examen.

Ansökningsblankett och en förteckning på vilka handlingar som ska ingå finns på www.su.se/utbildning/examen-hogtid. Där hittar du också utförligare information om olika typer av examina.