Examen

Examen

Det finns flera olika examina i vilka juridik kan ingå som huvudämne eller biämne:

 

- Juristexamen

Master of Laws (LL.M.)
F.d. juris kandidatexamen. Omfattar 270 högskolepoäng.
 

- Fil kand examen i rättsvetenskap

Bachelor of Legal Science
Omfattar 180 högskolepoäng.
 

- Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning

Diploma in Laws
Omfattar 120 högskolepoäng.
(Endast för studenter antagna före 1 juli 2007.)
 

- Magisterexamen

Master of Laws (LL.M.)
Omfattar 60 högskolepoäng.
(Ettåriga magisterutbildningar som ges på engelska och kräver fullgjord juristexamen eller motsvarande utländsk juristutbildning.)
 

- Juris doktorexamen

Doctor of Laws
Utbildning på forskarnivå avser utbildning för juris doktorsexamen på fyra år (240 hp) och juris licentiatexamen på två år (120 hp).

Bokmärk och dela Tipsa
Juridiska institutionen