På avancerad nivå finns ett brett urval specialkurser, vissa är avsedda för dig som redan har en jurist- eller ekonomexamen och behöver vidareutbildning.

De ettåriga magisterprogrammen, som ges på engelska, är öppna för färdiga jurister. Vi ger magisterutbildningar i immaterialrätt med europeisk inriktning, europeisk rätt, rättsinformatik, internationell kommersiell skiljemannarätt och miljörätt.

För dig som har en utländsk juristexamen om minst fyra år och har avklarat svenska B på gymnasial nivå finns en kompletteringsutbildning omfattande två år vilket leder till en svensk juristexamen.