På avancerad nivå finns ett brett urval specialkurser.

Vi har tre ettåriga engelskspråkiga magisterprogram. Vi ger magisterutbildningar i immaterialrätt med europeisk inriktning, europeisk ekonomisk rätt, och internationell kommersiell skiljemannarätt.

För dig som har en utländsk juristexamen om minst fyra år och har avklarat svenska B på gymnasial nivå finns en kompletteringsutbildning omfattande två år vilket leder till en svensk juristexamen.