Vid fakulteten bedrivs akademisk professionsutbildning i juridik på rättsvetenskaplig grund, främst inom ramen för juristprogrammet. Utbildningen som bedrivs vid fakulteten är landets största, med alla de fördelar av mångfald som ett stort sammanhang ger. Alla utbildningar vid Juridiska fakulteten ska bedrivas med hög kvalitet vad gäller innehåll och pedagogik.

Juristprogrammet i Stockholm har nyligen reformerats på så sätt att all examination ska säkerställa att studenterna har förmåga till principiellt, kritiskt och vetenskapligt tänkande, Stockholmsmodellen. Stockholmsmodellen har sin grund i ett rambeslut som fattats av fakultetsnämnden och som syftar till att höja kvaliteten i juristutbildningen.