Forskarutbildningen syftar till att få fram nya forskare som kan vara verksamma både inom och utanför universitetet. Som forskarstuderande – doktorand – ska du utvecklas till en självständig och kritiskt analyserande forskare medan du skolas i de vetenskapliga traditionerna. Du ska under utbildningen lära dig att fråga, resonera, strukturera, analysera och reflektera över avhandlingsämnet, och utveckla och tillämpa dina metod- och teorikunskaper.

juridiska institutionens sidor om forskarutbildningen finns utförlig information om hur man söker till forskarutbildningen, dess innehåll och kontaktuppgifter.

Se även Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå (575 Kb) (pdf) för mer information.