Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rätt och rättssystem. Inom rättsvetenskapen analyseras och systematiseras rätten samt lämnas bidrag till rättsutvecklingen. Inom ämnet studeras också frågor om rättens tillkomst och utveckling samt rättens och rättsvetenskapens filosofiska aspekter. Vidare ingår studiet av rättssystemets förhållande till andra samhälleliga företeelser.

Juridiska fakultetens studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap omfattar följande ämnesinriktningar:

 • allmän rättslära
 • civilrätt
 • europarätt
 • finansrätt
 • folkrätt
 • internationell privaträtt
 • miljörätt
 • offentlig rätt
 • processrätt
 • rättshistoria
 • rättsinformatik
 • straffrätt