Juristprogrammet innehåller två utbildningsprogram. Den vanligaste är den som leder till en juristexamen och som omfattar 270 högskolepoäng. Det går även att efter tre terminer på juristprogrammet välja kurser som leder till en fil kand i rättsvetenskap omfattande 180 högskolepoäng.

På avancerad nivå finns ett brett urval Specialkurser, vissa är avsedda för dig som redan har en jurist- eller ekonomexamen och behöver vidareutbildning.

Det finns också fristående kurser på grundnivå för dig som inte är jurist. Kurserna är främst anpassade för ekonomer av olika slag, men vissa kurser lämpar sig också väl även för andra. Särskilt gäller detta den juridiska översiktskursen som ger en juridisk allmänbildning.

För dig som har en utländsk juristexamen om minst fyra år och har avklarat svenska B på gymnasial nivå finns en kompletteringsutbildning omfattande två år vilket leder till en svensk juristexamen.