Juristprogrammet innehåller två utbildningsprogram. Den vanligaste är den som leder till en juristexamen och som omfattar 270 högskolepoäng. Det går även att efter tre terminer på juristprogrammet välja kurser som leder till en fil kand i rättsvetenskap omfattande 180 högskolepoäng.

På avancerad nivå finns ett brett urval Specialkurser.

Det finns också fristående kurser på grundnivå.

För dig som har en utländsk juristexamen om minst fyra år och har avklarat svenska B på gymnasial nivå finns en kompletteringsutbildning omfattande två år vilket leder till en svensk juristexamen.