Samtliga utbildningar ges vid Juridiska institutionen. För mer detaljerad information, se Juridiska institutionens webbplats.

Juristprogrammet innehåller två utbildningsprogram. Den vanligaste är den som leder till en juristexamen och som omfattar 270 högskolepoäng. Det går även att efter tre terminer på juristprogrammet välja kurser som leder till en fil kand i rättsvetenskap omfattande 180 högskolepoäng.

På avancerad nivå finns ett brett urval specialkurser, vissa är avsedda för dig som redan har en jurist- eller ekonomexamen och behöver vidareutbildning.

Det finns också juridisk grundutbildning för dig som inte är jurist. Kurserna är främst anpassade för ekonomer av olika slag, men vissa kurser lämpar sig också väl även för andra. Särskilt gäller detta den juridiska översiktskursen som ger en juridisk allmänbildning.

De ettåriga magisterprogrammen, som ges på engelska, är öppna för färdiga jurister. Vi kan erbjuda magisterutbildningar i immaterialrätt med europeisk inriktning, europeisk rätt, rättsinformatik, internationell kommersiell skiljemannarätt och miljörätt.

Forskarutbildningen i rättsvetenskap med olika ämnesinriktningar leder till juris doktorsexamen eller juris licentiatexamen. Den bygger på juristexamen, men den som har en utländsk juridisk grundutbildning kan efter vissa kompletteringar också få behörighet.

För dig som har en utländsk juristexamen om minst fyra år och har avklarat svenska B på gymnasial nivå finns en kompletteringsutbildning omfattande två år vilket leder till en svensk juristexamen.