Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten

Välkommen till Juridiska fakulteten!

Juridiska fakulteten  vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution - Juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för Juridicum.

Valresultat för dekanat och fakultetsnämnd

Val till fakultetsnämnd, utbildningsutskott och forskningsutskott samt val av dekanus och prodekanus vid Juridiska fakulteten är nu klart. Valet avser mandatperioden 2021-2023.

Remissyttranden 3
Juridiska institutionen
Studera hos oss
Mångfald, jämställdhet, likabehandling