Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten

Välkommen till Juridiska fakulteten!

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution - Juridiska institutionen. Läs mer om utblldning och forskning vid Juridiska institutionen

Södra Husen, Frescati

Valresultat klart för dekanat och fakultetsnämnd

Val till fakultetsnämnd, utbildningsutskott och forskningsutskott samt val av dekanus och prodekanus vid Juridiska fakulteten är nu klart. Valet avser mandatperioden 2024-2026.

Val till ledamöter för den Juridiska fakultetsnämnden samt utskott 2024-2026

Valberedningen har nu lämnat ett förslag till ledamöter samt suppleanter i fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet samt förslag till rektor till val av dekanus och prodekanus vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2024-2026.