Barnrättscentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barnrättscentrum

Om Barnrättscentrum

Barnrättscentrum är en forskarmiljö vid Juridiska fakulteten. Centrets forskning och verksamhet har fokus på barns rättigheter och rättsliga frågor som rör barn inom ett brett spektrum av situationer och inom många rättsområden. Det övergripande syftet med verksamheten är att skapa en plattform för forskare med barnrättslig inriktning både inom rättsvetenskapen och inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Stockholms universitet.

Barnrättscentrum anordnar seminarier och konferenser som lockar deltagare från många olika vetenskapliga fält och barnrättsligt intresserade praktiker. Mer information om aktuella seminarium hittar du här på hemsidan.

Barn, migration, integration
barn tittar på ipad