Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten

Forum för transnationell migration

Forum för transnationell migration är en doktorandkurs och seminarieserie i Transnationell migration under 2018 och syftar till att stärka migrationsforskningen vid universitetet. 

Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning

Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. 

Stockholms universitets hållbarhetsforum

Stockholms universitets hållbarhetsforum

Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna, på temat Framtidens energi och resurser. Du är välkommen att delta i dialogen med våra forskare kring hur problemen inom miljö- och hållbarhetsområden ska kunna lösas.

Ny besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten

Besluts- och delegationsordningen för Juridiska fakulteten gäller fr.o.m. 1 januari 2018.

Remissyttranden 3
Juridiska institutionen
Studera hos oss
Mångfald, jämställdhet, likabehandling