Fakulteten presterar nationellt ledande och internationellt framstående forskning av hög kvalitet. Forskarens frihet karaktäriserar det vetenskapliga arbetet. Den rättsvetenskapliga diskussionen ska vara livlig, öppen och ständigt pågående. Fakulteten ska verka för goda förutsättningar för innovativ forskning. Fakulteten ska främja bildandet av goda forskningsmiljöer med hög närvaro och ett ständigt pågående vetenskapligt samtal.