Barnrättscentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barnrättscentrum

Barnrättscentrum

Barnrättscentrum är en forskarmiljö vid Juridiska fakulteten. Centrets forskning och verksamhet har fokus på barns rättigheter och rättsliga frågor som rör barn inom ett brett spektrum av situationer och inom många rättsområden. Det övergripande syftet med verksamheten är att skapa en plattform för forskare med barnrättslig inriktning från såväl den Juridiska fakulteten som samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Stockholms universitet. Ytterst är syftet att genom forskning och samverkan verka för att barns rättigheter ska respekteras och realiseras samt att bidra till bättre livsförhållanden för barn och unga i vårt samhälle.

Barnrättscentrum anordnar seminarier och konferenser som lockar deltagare från många olika vetenskapliga fält och barnrättsligt intresserade praktiker. Mer information om aktuella seminarier hittar du här på hemsidan.

Barn, migration, integration
Barnrättscentrum på Facebook
barn tittar på ipad