Dissertations & publications

  1. You are here:
  2. Start
  3. Faculty of Law
  4. Research
  5. Dissertations & publications

Dissertations

Author Title Year
Marie Jarnesand
Högsta domstolen och enhetligheten : Om enhetlighetsargumentets betydelse för prejudikatprocessen 2023
Marcus Skarpsvärd
The Costs of Legal Certainty : A Forensically-Informed Methodology on How to Identify the Relevant Costs in Exclusionary Abuse Cases 2023
Jeremy L. Zell
Excess of Mandate in International Commercial Arbitration Law : A Comparison of the US Federal Arbitration Act and the Swedish Arbitration Act 2023
Emelie Kankaanpää Thell
Från föräldrars ansvar till ansvarsfrihet för föräldrar : En rättsvetenskaplig studie av föräldrars begränsande och tillrättavisande handlingar mot barn 2023
Girion Blomdahl
Vem äger naturen? : En fastighetsrättslig studie om förhållandet mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturvärden 2023
Gloria Golmohammadi
Realizing the Principle of Participatory Democracy in the EU : The Role of Law-making Consultation 2023
Tim Holappa
Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet : En rättsvetenskaplig studie om enskildas rättigheter och det allmännas ansvar 2023
Sara Göthlin
Prioritet och avtal : Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens 2023
Maria Nääv
(o)likabehandling : Likabehandling och jämlikhetsförbättrande åtgärder i den svenska diskrimineringslagstiftningens genealogi 2023
Stina Bratt
Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten : Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor 2023

Publications

Author Title Year
Eleonora Rosati
Is harmonization good if the end result is even more fragmentation? The case of Article 15 CDSMD and the exclusion for ‘very short extracts’ 2023
Eleonora Rosati
The role, responsibility and liability of online intermediaries under EU IP law 2023
Eleonora Rosati
'Algorithm Fashion': An EU Perspective on Copyright-Related Challenges to Anticipating Consumers' Spending Decisions 2023

Developments and Directions in Intellectual Property Law. 20 Years of The IPKat 2022
Dennis Martinsson
Extremt ovanliga påföljder för unga personer i två olika fall 2023
Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal,
et al.
Inkomstskatt : En lärobok i skatterätt: Del 1 2023
William Underwood
South Sudan’s Permanent Constitution-Making Process Negotiations : The Influence of International Law and Public Participation 2023
Adis Kalakovic
Målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar : En undersökning om en målbolagsstyrelses uttalande kring ett offentligt uppköpserbjudande kan medföra skadeståndsansvar 2023
Celeste Sjölin
Barn som ljuger får ingen ersättning : Ett barnrättsligt perspektiv på frihetsberövandelagens jämkningsregler 2023
Petri Dahlström
Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige 2023
Rosenquist Emilia
Det folkrättsliga skyddet av barns rätt till frihet från våld och skadliga sedvänjor : Skyddas barn på olika kontinenter olika väl? 2023
Malin Atran
Prisjustering i entreprenad : En analys av 6:3 AB 04 och ABT 06 och indexering med en nordisk komparativ utblick 2023
Viktorya Grigoryan
Anstiftarens ansvar vid error in persona : Betydelsen av den anstiftade gärningsmannens förväxling för gärningsmannen och anstiftarens ansvar i ljuset av NJA 2022 s. 675. 2023
Ejah Martinsson
Regleringen av digitala avtalsobjekt i konsumentköplagen : Med fokus på tillhandahållanden av digitalt innehåll och digitala tjänster 2023
Johanna Svensson
Riksintressanta kulturmiljöer och vindkraft – en analys av hur riksintresseregleringen tillämpas i tre domar 2023

CONTACTS

Teresa Simon Alemndal
Vice Dean, Chairperson of the Research Committee
Tel: 08-16 43 19
E-mail: