Dissertations & publications

  1. You are here:
  2. Start
  3. Faculty of Law
  4. Research
  5. Dissertations & publications

Dissertations

Author Title Year
Daniel Augusto Pinheiro Astone
Living as a commodity : Law, exploitation and the trade on human lives 2024
Lawrence Joseph Williams
Transfer Pricing and the World Trade Organization Agreement : The compatibility of transfer pricing principles contained in Bilateral and Multilateral Tax Treaties with the WTO non-discrimination norms 2024
Ivar Lavett
Tillräknelighet som straffrättslig ansvarsförutsättning 2024
Hevi Dawody
Terrorism and Exclusion from Refugee Protection 2024
Annika Blekemo
Entreprenadövergång : Anställningsskyddets gränser vid övergång av verksamhet 2024
Marie Jarnesand
Högsta domstolen och enhetligheten : Om enhetlighetsargumentets betydelse för prejudikatprocessen 2023
Marcus Skarpsvärd
The Costs of Legal Certainty : A Forensically-Informed Methodology on How to Identify the Relevant Costs in Exclusionary Abuse Cases 2023
Jeremy L. Zell
Excess of Mandate in International Commercial Arbitration Law : A Comparison of the US Federal Arbitration Act and the Swedish Arbitration Act 2023
Emelie Kankaanpää Thell
Från föräldrars ansvar till ansvarsfrihet för föräldrar : En rättsvetenskaplig studie av föräldrars begränsande och tillrättavisande handlingar mot barn 2023
Girion Blomdahl
Vem äger naturen? : En fastighetsrättslig studie om förhållandet mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturvärden 2023

Publications

Author Title Year
Lydia Lundstedt
Exhaustion 2024
Eleonora Rosati
Is harmonization good if the end result is even more fragmentation? The case of Article 15 CDSMD and the exclusion for ‘very short extracts’ 2023
Eleonora Rosati
The role, responsibility and liability of online intermediaries under EU IP law 2023
Eleonora Rosati
'Algorithm Fashion': An EU Perspective on Copyright-Related Challenges to Anticipating Consumers' Spending Decisions 2023
Eleonora Rosati
Assessment of the Belgian additional remuneration rights for authors and performers (Articles 54 and 62 of the Law of 19 June 2022) in light of EU law 2023
Eleonora Rosati
Too artistic to be protected? Why the artistic and substantial value of an object are not the same thing 2023
Eleonora Rosati
Economic rights conferred by copyright 2023
Eleonora Rosati
No step-free copyright exceptions: The role of the three-step in defining permitted uses of protected content (including TDM for AI-training purposes) 2024
Annika Blekemo
Entreprenadövergång : Anställningsskyddets gränser vid övergång av verksamhet 2024
Oliver Edstrand
Effektlandsprincipen och gränsöverskridande digital marknadsföring : Marknadsrättsliga principers tillämplighet vid gränsöverskridande digital marknadsföring med särskilt fokus på det svenska detaljhandelsmonopolet av alkoholdrycker 2024
Ludvig Tidhult
Det allmänna TDM-undantaget : En analys av 15 a § URL 2024
Johanna Schiratzki
Vi måste få rätt att dö i fred 2024
Agnes Gustafsson
Critical Race Theory och Queer Legal Studies i en svensk kontext : Regeringsformen 2 kap. 12 § – Ras och Sexuell läggning 2024
Carolina Hannerstål
Risk som skada : En diskussion om ersättning av förhöjda risker i svensk skadeståndsrätt 2024
Linnéa Bertlin
DNA-bevisningens brister : En undersökning av invändningar om sekundäröverföring av DNA-spår och dess genomslagskraft i straffprocessen 2024

CONTACTS

Teresa Simon Alemndal
Vice Dean, Chairperson of the Research Committee
Tel: 08-16 43 19
E-mail: