Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Forskning

Forskningen vid Juridicum

Fakulteten presterar nationellt ledande och internationellt framstående forskning av hög kvalitet. Forskarens frihet karaktäriserar det vetenskapliga arbetet. Den rättsvetenskapliga diskussionen ska vara livlig, öppen och ständigt pågående. Fakulteten ska verka för goda förutsättningar för innovativ forskning. Fakulteten ska främja bildandet av goda forskningsmiljöer med hög närvaro och ett ständigt pågående vetenskapligt samtal. Allmänna principer för forskningen är att forskningsproblem fritt får väljas, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras. Juridiska fakultetens forskning och forskarutbildning präglas av dessa principer.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Jaan Paju
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 32 07
e-post: jaan.paju@juridicum.su.se


Teresa Simon Almendal
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Länk till Forskningsdatabasen