Vi är landets till omfånget mest framstående forskningsmiljö för rättsvetenskap. Här är forskningen livlig och ständigt pågående. Välkommen att ta del av den!

Läs mer på Juridiska institutionens webbplats