Den 10 till 24 september 2020 är nomineringsperiod för eventuella alternativa förslag (motnomineringar). Valet genomförs elektroniskt från 30 september till 7 oktober 2020.

De röstberättigade vid juridiska fakulteten ska förrätta val av ledamöter respektive suppleanter i juridiska fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet. Valberedningen beslutar att föreslå nedan angivna personer som ledamöter respektive suppleanter i juridiska fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet. 
 
Vidare ska de röstberättigade vid juridiska fakulteten förrätta val om ett förslag till rektor om utseende av dekanus och prodekaner. Valberedningen beslutar att föreslå de personer som anges nedan som fakultetens förslag till dekanus och prodekaner vid juridiska fakulteten.

Valberedningens nomineringar

Förslag till val av dekanus och prodekaner
Dekanus: Professor Jessika van der Sluijs
Prodekanus tillika ordförande i forskningsutskottet: Professor Teresa Simon Almendal
Prodekanus tillika ordförande i utbildningsutskottet: Professor Torben Spaak

Förslag till val av lärarrepresentanter (övriga verksamhetsrepresentanter)

Juridiska fakultetsnämnden
Ordinarie ledamöter

Dekanus och prodekaner är självskrivna ledamöter i fakultetsnämnden
Professor Petra Herzfeld Olsson 
Professor Anna Kaldal
Professor Claes Lernestedt
Universitetslektor Björn Lundqvist
Professor Roger Persson Österman

Suppleanter (grupp)
Professor Jori Munukka
Professor Pål Wrange
Universitetslektor Kavot Zillén

Forskningsutskottet    
Ordinarie ledamöter

Prodekanus är självskriven ledamot av forskningsutskottet
Universitetslektor Henrik Bellander
Professor Pernilla Leviner
Universitetslektor Frantzeska Papadopoulou
Professor Mårten Schultz
Universitetslektor Åsa Örnberg

Suppleanter (grupp)
Universitetslektor Emil Elgebrant
Universitetslektor Filippo Valguarnera

Utbildningsutskottet    
Ordinarie ledamöter 
Prodekanus är självskriven ledamot av forskningsutskottet
Universitetslektor Mia Carlsson
Professor Michael Hellner 
Universitetslektor Katrin Lainpelto
Professor Johan Schelin
Universitetslektor Karin Åhman

Suppleanter (grupp)
Universitetslektor Daria Kozlowska Rautiainen
Universitetslektor Lydia Lundstedt