Utskottet förordnar och entledigar handledare för forskarstuderande. Vidare utser utskottet opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation för doktorsexamen och vid offentligt seminarium där juris licentiatavhandling framläggs och svarar för frågor om utvärdering av forskning och forskarutbildning. Flertalet av utskottets ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Tre forskarstuderande ingår också i utskottet.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning mandatperioden 2021-2023

Ordinarie ledamöter

 • Professor Teresa Simon Almendal (ordförande)
 • Professor Pernilla Leviner (viceordförande)
 • Universitetslektor Filippo Valguarnera
 • Professor Frantzeska Papadopoulou
 • Professor Mårten Schultz
 • Universitetslektor Åsa Örnberg

Suppleanter

 • Universitetslektor Emil Elgebrant
 • Universitetslektor Simon Andersson

Forskarstuderanderepresentanter

 • Julia Dahlqvist

 • Johanna Eriksson

 • Amanda Lublin

 Suppleanter

 • Daniel Augusto Pinheiro Astone
 • Samuel Carey