Utskottet beslutar också om hur antagningen till juristutbildningen ska organiseras och genomföras, vilka kurser som ingår i utbildningen och i ärenden om juris magisterprogram. På utskottet ankommer också att besvara remisser som gäller juristutbildningen och annan grundutbildning. Utbildningsutskottet ska särskilt främja utvecklingen av utbildningen och säkerställa att den vilar på vetenskaplig grund. I utbildningsutskottet ingår, förutom sju lärarrepresentanter, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning mandatperioden 2021-2023

Ordinarie ledamöter

 • Torben Spaak, ordförande
 • Mia Carlsson 
 • Michael Hellner 
 • Katrin Lainpelto
 • Johan Schelin
 • Karin Åhman 
 • Girion Blomdahl

Suppleanter

 • Daria Kozlowska Rautiainen (gruppsuppl.)
 • Lydia Lundstedt (gruppsuppl.)
 • Algot Bengtsson
 • Evelina Siska (gruppsuppl.)

Studeranderepresentanter

 • Denis Engström (jur.stud) ordinarie
 • Viktor Nåhls (jur.stud) ordinarie
 • Linnea Lingemark (jur.stud) ordinarie
 • Mariana Fakih (forskarstud.) suppl.

Fackliga representanter

 • Roger Persson-Österman, SACO-S
 • Roger Nilsson, ST