Utbildningsutskottet

Riktlinjer för beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder inom utbildningen

Riktlinjer för beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder inom utbildning på grund- och avancerad nivå, (ersätter tidigare av utbildningsutskottet beslutade 1997-03-19 Riktlinjer för beviljande av anslag).

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220