Vid Juridiska fakulteten präglas verksamheten av öppenhet och interaktion med omgivande samhälle och det kommer till uttryck på en rad olika sätt. Vi svarar på en mängd remisser varje år. Våra forskare är ofta tillfrågade att medverka i media för att ge analyser av stora händelser eller förklara hur gällande rätt är utformad och varför. 

Läs mer på Juridiska institutionens webbplats