Juridik passar dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur rättsregler kan påverka och bidra till samhällsutvecklingen. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som individer och som del av samhället? Hur säkerställs rättssäkerheten i vårt samhälle?

Läs mer på Juridiska institutionens webbplats