Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
Stockholms universitets hållbarhetsforum

Stockholms universitets hållbarhetsforum

Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna, på temat Framtidens energi och resurser. Du är välkommen att delta i dialogen med våra forskare kring hur problemen inom miljö- och hållbarhetsområden ska kunna lösas.

Ny besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten

Besluts- och delegationsordningen för Juridiska fakulteten gäller fr.o.m. 1 januari 2018.

Digital humanvetenskap

Utlysning av projektmedel inom digital humanvetenskap

Humanvetenskapliga området utlyser projektmedel inom digital humanvetenskap. Medlen kan användas för att genomföra ett mindre forskningsprojekt eller för att skriva ansökningar om externa medel. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2018.

Remissyttranden 3
Juridiska institutionen
Studera hos oss
Mångfald, jämställdhet, likabehandling