Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten

Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Inbjudan riktar sig till den som är relativt junior i forskarkarriären och är anställd vid Stockholms universitet som biträdande lektorer, postdoktor eller forskare med ett förordnande eller stipendiefinansiering minst till och med juni 2018. De mentorer som utses kommer från andra institutioner än mentanden och är professorer eller docenter.

Remissyttranden 3
Juridiska institutionen
Studera hos oss
Mångfald, jämställdhet, likabehandling