Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten

Valresultat för Juridiska fakulteten

Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.

Plattan

Profilseminarier hösten 2017

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar höstens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.

Remissyttranden 3
Juridiska institutionen
Studera hos oss
Mångfald, jämställdhet, likabehandling