Juridiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten

Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Inbjudan riktar sig till den som är relativt junior i forskarkarriären och är anställd vid Stockholms universitet som biträdande lektorer, postdoktor eller forskare med ett förordnande eller stipendiefinansiering minst till och med juni 2018.

Remissyttranden 3
Juridiska institutionen
Studera hos oss
Mångfald, jämställdhet, likabehandling