News

 1. You are here:
 2. Start
 3. Faculty of Law
 4. About us
 5. News

News from the Faculty of Law

 • Juridiska fakulteten stödjer #medvilkenrätt 2017-11-15 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ser med stort allvar på det som framkommer i uppropet #medvilkenrätt och de sexuella trakasserier och kränkningar som kvinnliga jurister i alla branscher vittnar om. Samtidigt tycker fakulteten att det är oerhört viktigt att dessa berättelser kommer till allas kännedom – och vi noterar att några av berättelserna kommer från universitetsmiljöer.
 • Ny dekan: Jessika van der Sluijs 2017-10-26 Rektor har beslutat att, enligt förslag från Juridiska fakultetens valberedning, utse professor Jessika van der Sluijs till ny dekan för Juridiska fakulteten under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2020. Till prodekan under samma period utses professor Torben Spaak och professor Teresa Simon Almendal.
 • Valresultat för Juridiska fakulteten 2017-10-13 Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten 2017-09-29 Juridiska fakultetens valberedning presenterar sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020.
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.
 • Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2016-01-21 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2015 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2016.
 • Tryckbidrag 2015-04-07 Beslut reviderat av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2015-02-16.
 • Rektor har utsett vicerektor, dekaner och prodekaner 2014-10-23 Den 23 oktober fattade Stockholms universitets rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, beslut om att utse vicerektor, dekaner samt prodekaner för området för humaniora, juridik och samhällsvetenskap för perioden 2015-01-01 – 2017-12-31.
 • Val av vicerektor och fakultetsnämnd avslutat 2014-10-16 Valet av vicerektor och juridiska fakultetsnämnden för perioden 2015-2017 är nu avslutat och resultatet sammanställt. Valet har genomförts via elektronisk röstning den 8-14 oktober 2014.
 • Reviderad jämställdhets- och likabehandlingsplan 2014-01-10 Juridiska fakultetens reviderade jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2013 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2014.
 • Juridiska fakultetskansliet flyttar 2013-11-08 Fredagen den 8 november flyttar Juridiska fakultetskansliet till A-huset.
 • New Office for the Faculty of Law 2013-11-08 On Friday, November 8, 2013, the Faculty of Law Office will move to the A building.
 • Välkommen till Juridiska fakultetens nya webbplats! 2013-11-06 Från och med den 1 oktober är Juridicums webbplats uppstyckad i tre olika webbplatser. Strukturen och utseendet kommer att skilja sig från den gamla webben, men innehållsmässigt kommer det mesta att vara sig likt. Under den 1 oktober kan det förekomma en del driftstörningar.
 • Ny jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013-11-06 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i september 2013 och gäller för perioden 9 september – 31 december 2013.
 • Nyhet på två ställen 2013-07-16 Nyhet på två ställen

CONTACTS

The Faculty Office Staff

Postal address
Faculty of Law
Stockholm  Uiversity
106 91 Stockholm
Sweden

Visiting and delivery address to the faculty office
Office of the Faculty of Law
South Building, A6 (6th floor)
Stockholm University

Invoice address
Office of the Faculty of Law: Stockholm University
P.O. box 50741
202 70 Malmö
Sweden
Reference number 65220