Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2015 (553 Kb)

 Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2014 (513 Kb)

 Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2013 (558 Kb)

 Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för 2012 (746 Kb)