Dissertations & publications

  1. You are here:
  2. Start
  3. Faculty of Law
  4. Research
  5. Dissertations & publications

Dissertations

Author Title Year
Oskar Andrews
Borgenärskollektiv : En studie av fyra borgenärskollektivs rättsliga klassificering 2022
Merit Berlips Persson
Företagsnamnet som varukännetecken : En rättsvetenskaplig studie av det korsvisa skyddet 2022
Branka Marušić
The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union 2021
Maria Refors Legge
Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever : En rättsvetenskaplig studie 2021
Nikola R. Hajdin
Individual Responsibility for the Crime of Aggression 2021
Alexander Unnersjö
Regress : Begreppet regressrätt och solidarregress 2021
Axel Holmgren
Straffvärde – som rättslig konstruktion 2021
Alexandra Johansson
Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal : särskilt om företräde för interna skatteregler 2021
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019

Publications

Author Title Year
Eleonora Rosati
Copyright at the CJEU: Back to the start (of copyright protection) 2022
Eleonora Rosati
The making of EU copyright law: building blocks, current appearance, and future transformations 2022

Developments and Directions in Intellectual Property Law. 20 Years of The IPKat 2022
Eleonora Rosati
The making of EU copyright law: building blocks, current appearance, and future transformations 2022
Eleonora Rosati
Round-up of CJEU copyright decisions in 2021 2021
Eleonora Rosati
IP outside the textbook : Professional networking activities in the IP curriculum 2021
Dennis Martinsson
Feltänk i tolkningen av uppmärksammad dom 2022
Dennis Martinsson
Så har politikerna förändrat tryggheten genom åren 2022
Dennis Martinsson
De tre tårgaspistolerna : Vapensmuggling av normalgraden eller grovt brott? 2022
David Muradyan
The efficiency of the European Union’s Anti-money laundering legislation : An analysis of the legal basis and the harmonisation of the EU Anti-money laundering legal framework 2022
Felicia Ekblad
Barns rätt till sociala föräldrar : Möjligheten till umgängesrätt i alternativa familjekonstellationer 2022
Alice Törnlund
Lönekartläggning, ett medel för att uppnå jämställda löner? : En analys av de svenska reglerna om lönekartläggning och Europeiska kommissionens förslag till ett direktiv om insyn i lönesättningen 2022
Caroline Sköld
Bör ett särskilt hedersbrott införas? : Ett exempel på när politiken möter straffrätten 2022
Dennis Martinsson
Aktiv dödshjälp - vad gäller juridiskt? 2022
William Underwood
Control of Military Forces 2022

CONTACTS

Teresa Simon Alemndal
Vice Dean, Chairperson of the Research Committee
Tel: 08-16 43 19
E-mail: