Dissertations & publications

  1. You are here:
  2. Start
  3. Faculty of Law
  4. Research
  5. Dissertations & publications

Dissertations

Author Title Year
Maria Refors Legge
Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever : En rättsvetenskaplig studie 2021
Nikola R. Hajdin
Individual Responsibility for the Crime of Aggression 2021
Alexander Unnersjö
Regress : Begreppet regressrätt och solidarregress 2021
Axel Holmgren
Straffvärde – som rättslig konstruktion 2021
Alexandra Johansson
Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal : särskilt om företräde för interna skatteregler 2021
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019

Publications

Author Title Year
Dennis Martinsson
Ovanligt beslut om beviljad resning i Högsta domstolen 2021

GDPR and Biobanking : Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe 2021
Dennis Martinsson
Det här innebär den nya pandemilagen – och så kan du bötfällas 2021
Santa Slokenberga, Olga Tzortzatou, Jane Reichel
Introduction 2021
Jane Reichel
Allocation of Regulatory Responsibilities : Who Will Balance Individual Rights, the Public Interest and Biobank Research Under the GDPR? 2021
Magnus Stenbeck, Sonja Eaker Fält, Jane Reichel
Swedish Law on Personal Data in Biobank Research : Permissible But Complex 2021

The Routledge Handbook of EU Copyright Law 2020
Dennis Martinsson
Estoniajournalist i domstol - ovanligt med åtal mot journalister i Sverige 2021
Mark Klamberg
Skydd enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Skydd enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2021
Mark Klamberg
Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet 2021
Erik Sinander
Otydliga regler drabbar utstationerade arbetstagare : Kommentar 2021
Erik Sinander
EUD bekräftar: Utstationering kräver "tillräcklig anknytning" 2021
Erik Sinander
Försök att ogiltigförklara ändringar underkändes 2021
Dennis Martinsson
Olaga integritetsintrång och förtal är inte perdurerande brott! 2021
Dennis Martinsson
Tidsbestämt eller livstid – snart avgör Högsta domstolen straffet för mord 2021

CONTACTS

Teresa Simon Alemndal
Vice Dean, Chairperson of the Research Committee
Tel: 08-16 43 19
E-mail: