Av 71 röstberättigade har 40 röster avgivits, varav 37 röstade för valberedningens förslag. Valdeltagandet uppgick till 56,34 % och ligger i linje med fakultetens tidigare resultat.

Den 2 november kommer rektor att fatta beslut om dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter.

Här nedan kan du läsa mer om valberedningens förslag.