Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Om oss

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten  vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade.

Vid juridiska fakulteten finns en institution - den juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för Juridicum.

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är den grundutbildning i Sverige som har haft flest antal sökande nästan alla terminer sedan ht 2008.

Juridiska fakulteten grundades 1907 vid dåvarande Stockholms högskola. Fakulteten skulle utgöra ett alternativ till de mer slutna akademiska miljöerna vid de traditionella universiteten.

Öppenhet och interaktion med omgivande samhälle präglar än idag verksamheten vid fakulteten. Fakulteten är en av universitets flitigast anlitade remissinstanser. Forskarna medverkar ofta i offentliga utredningar och andra sammanhang med sin sakkunskap. Genom att aktivt delta i den offentliga debatten och som expertkommentatorer i massmedia medverkar våra forskare till att höja kunskapen om juridik hos allmänheten.
 

 

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220