Det ligger i rättsvetenskapens och juridikens natur att samverka med det omgivande samhället. Ett påtagligt exempel är den juridiska doktrinens roll för såväl rättsbildning och rättstillämpning. Vid Juridiska fakulteten präglas verksamheten av öppenhet och interaktion med omgivande samhälle och det kommer till uttryck på en rad olika sätt.