News

  1. You are here:
  2. Start
  3. Faculty of Law
  4. About us
  5. News

News from the Faculty of Law

  • Ny avhandling: Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning 2019-10-07 I många migrationsärenden som rör barn görs en intresseavvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till familjeliv och privatliv samt intresset av reglerad invandring.
  • PhD Course: Bridging Science and Societal Needs, 4.5 hp (ECTS credits) 2019-05-06 The course content focuses on innovation processes through applying design thinking methodology as support for research, development work, and innovation in surrounding societal and/or scientific environments, in particular within the realm of social innovation. Preliminary dates for 2019 are: October 24-25, November 21-22, December 12-13, and final examination on January 9, 2020.
  • Tryckbidrag 2018-10-25 Beslut reviderat av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2016-12-13.

CONTACTS

The Faculty Office Staff

Postal address
Faculty of Law
Stockholm  Uiversity
106 91 Stockholm
Sweden

Visiting and delivery address to the faculty office
Office of the Faculty of Law
South Building, A2-A3
Stockholm University

Invoice address
Office of the Faculty of Law: Stockholm University
P.O. box 50741
202 70 Malmö
Sweden
Reference number 65220