News

  1. You are here:
  2. Start
  3. Faculty of Law
  4. About us
  5. News

News from the Faculty of Law

  • Valberedningens förslag 2020-07-06 Valberedningen är nu klar med ett förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter (kategorin lärare) i fakultetsnämnden, forskningsutskottet och utbildningsutskottet. Den 10 till 24 september 2020 är nomineringsperiod för eventuella alternativa förslag (motnomineringar). Valet genomförs elektroniskt från 30 september till 7 oktober 2020.
  • Ny avhandling om prisets reglering vid bostadshyra 2020-06-09 I en ny avhandling från Stockholms universitet kartläggs utvecklingen av den svenska hyressättningen. I analysen som görs av Haymanot Baheru, framgår att vårt regelverk ofta får ge vika vid kollektiva förhandlingar mellan hyresvärd och en hyresgästorganisation och att hyresavtalsparternas intressen inte alltid blir tillgodosedda på ett adekvat vis.
  • Tryckbidrag 2018-10-25 Beslut reviderat av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2016-12-13.

CONTACTS

The Faculty Office Staff

Postal address
Faculty of Law
Stockholm  Uiversity
106 91 Stockholm
Sweden

Visiting and delivery address to the faculty office
Office of the Faculty of Law
South Building, A2-A3
Stockholm University

Invoice address
Office of the Faculty of Law: Stockholm University
P.O. box 50741
202 70 Malmö
Sweden
Reference number 65220