News

 1. You are here:
 2. Start
 3. Faculty of Law
 4. About us
 5. News

News from the Faculty of Law

 • Ny professor: Karin Åhman 2021-01-15 Karin Åhman har befordrats till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Ny professor: Eleonora Rosati 2021-01-15 Eleonora Rosati har befordrats till professor i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Cecilia Magnusson Sjöberg blir ny ledamot i IVA 2021-01-08 Den 10 december presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 42 nya ledamöter, varav två är från Stockholms universitet. En av dessa är Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen.
 • Två stora anslag till forskning inom AI och autonoma system 2020-12-15 Två Wallenbergstiftelser beviljar närmare 70 miljoner till 10 forskningsprojekt om AI och autonoma system. Två av dessa går till projekt med forskare verksamma vid Juridicum, Stockholms universitet.
 • Mårten Schultz i temaskrift från Digitaliseringsrådet 2020-11-24 Mårten Schultz medverkar i temaskriften ”Rådet reflekterar - Risk i en digital tid” som har utgivits med anledning av Coronapandemin.
 • 100 år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv 2020-11-23 Två medarbetare från Juridicum medverkar i en antologi om FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO) ur ett svenskt medlemskapsperspektiv. Samlingen utges av den svenska ILO-kommittén med anledning av jubileumsfirandet av organisationen och det svenska medlemskapet.
 • Ny stor finansiering för forskning inom AI 2020-11-09 Elva forskningsprojekt vid nio svenska universitet beviljas stöd genom WASP-HS. Ett av projekten – AI and Law – stationeras vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Elva nya forskargrupper inom WASP-HS om effekterna av AI 2020-11-06 Nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society (WASP-HS) utökar sin satsning inom humaniora och samhällsvetenskap för studier av artificiell intelligens och autonoma system med stöd till elva nya forskargrupper.
 • Nytt forskningsprojekt om hur videobevakning kan förbättra livskvalitén hos äldre 2020-10-30 Peter Wahlgren, professor och föreståndare för IRI, har tilldelats ett bidrag på € 845,949 för forskningsprojektet ”visuAAL” som handlar om hur videobevakning kan förbättra livskvalitén hos äldre.
 • Patricia Shaughnessy i bok om pandemins påverkan på internationell skiljedomsrätt 2020-10-15 Covid-19 pandemins effekter är märkbara även i delar av rättsprocessen, det framgår av den nyligen utgivna boken ”International Arbitration and the COVID-19 Revolution”. Medverkar gör Patricia Shaughnessy, docent i processrätt vid Stockholms universitet.
 • Forskare från Juridicum presenterar jubileumsrapporter om Europarätt 2020-10-13 Med anledning av att det i år är 25 år sedan som Sverige inträdde i EU:s rättsgemenskap har Svenska institutet för europarättsstudier (Sieps) låtit ett flertal forskare presentera rapporter om Europarättens påverkan av det svenska regelsystemet. Tre av forskarna är verksamma vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Valberedningens förslag 2020-07-06 Valberedningen är nu klar med ett förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter (kategorin lärare) i fakultetsnämnden, forskningsutskottet och utbildningsutskottet. Den 10 till 24 september 2020 är nomineringsperiod för eventuella alternativa förslag (motnomineringar). Valet genomförs elektroniskt från 30 september till 7 oktober 2020.
 • Tryckbidrag 2018-10-25 Beslut reviderat av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2016-12-13.

CONTACTS

The Faculty Office Staff

Postal address
Faculty of Law
Stockholm  Uiversity
106 91 Stockholm
Sweden

Visiting and delivery address to the faculty office
Office of the Faculty of Law
South Building, A2-A3
Stockholm University

Invoice address
Office of the Faculty of Law: Stockholm University
P.O. box 50741
202 70 Malmö
Sweden
Reference number 65220