News

 1. You are here:
 2. Start
 3. Faculty of Law
 4. About us
 5. News

News from the Faculty of Law

 • Lena ten Hoopen - Juridiska fakultetens hedersdoktor 2018 2018-04-19 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten utses författaren och journalisten Lena ten Hoopen.
 • Stockholmsmodellen stärks i ny kursplan för Examensarbete 2018-04-05 Från och med höstterminen 2018 gäller en ny kursplan och kursbeskrivning för Examensarbete på Juristprogrammet. Tanken är att den nya kursplanen ska ge utbildningen en tydligare akademisk förankring och stärka studenternas förmåga till kritiskt tänkande, enligt den tidigare beslutade ”Stockholmsmodellen”.
 • Incitament oftast bättre än sanktioner för hållbara frihandelsavtal 2018-04-05 Global hållbar utveckling har blivit en allt mer integrerad del av EU:s frihandelsavtal. Trump-administrationens protektionism ökar behovet av att EU som motvikt ingår avtal som säkerställer att hållbarhetskraven faktiskt efterlevs. Men piska är inte nödvändigtvis mer effektivt än morot. Det menar Karolina Zurek, postdoktor på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och analytiker på Kommerskollegium.
 • Kan juridiken skydda oss mot ingreppen i våra privatliv på internet? 2018-04-05 Allt större del av våra liv lämnar digitala avtryck vilka används av kommersiella intressen i syfte att förutspå hur vi kommer att agera i framtiden. Dessa förutsägelser hotar vår personliga integritet och autonomi vilket i förlängningen är ett hot mot demokratin. Gällande rätt utgör inte ett tillräckligt skydd av individen. Vad som krävs är en kombination av tekniska lösningar, kommersiella överenskommelser och kanske även en mer paternalistisk syn på människans oförmåga att fatta rationella beslut, enligt Stanley Greenstein, doktor i rättsinformatik.
 • Jan Ramberg in memoriam 2018-03-01 Professor emeritus Jan Ramberg avled den 28 januari 2018 efter en tids sjukdom. Han hade då varit kopplad till den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ända sedan sin disputation år 1970.
 • Valresultat för Juridiska fakulteten 2017-10-13 Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten 2017-09-29 Juridiska fakultetens valberedning presenterar sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020.
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.
 • Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2016-01-21 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2015 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2016.
 • Tryckbidrag 2015-04-07 Beslut reviderat av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2015-02-16.
 • Rektor har utsett vicerektor, dekaner och prodekaner 2014-10-23 Den 23 oktober fattade Stockholms universitets rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, beslut om att utse vicerektor, dekaner samt prodekaner för området för humaniora, juridik och samhällsvetenskap för perioden 2015-01-01 – 2017-12-31.
 • Val av vicerektor och fakultetsnämnd avslutat 2014-10-16 Valet av vicerektor och juridiska fakultetsnämnden för perioden 2015-2017 är nu avslutat och resultatet sammanställt. Valet har genomförts via elektronisk röstning den 8-14 oktober 2014.
 • Reviderad jämställdhets- och likabehandlingsplan 2014-01-10 Juridiska fakultetens reviderade jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2013 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2014.
 • Juridiska fakultetskansliet flyttar 2013-11-08 Fredagen den 8 november flyttar Juridiska fakultetskansliet till A-huset.
 • New Office for the Faculty of Law 2013-11-08 On Friday, November 8, 2013, the Faculty of Law Office will move to the A building.
 • Välkommen till Juridiska fakultetens nya webbplats! 2013-11-06 Från och med den 1 oktober är Juridicums webbplats uppstyckad i tre olika webbplatser. Strukturen och utseendet kommer att skilja sig från den gamla webben, men innehållsmässigt kommer det mesta att vara sig likt. Under den 1 oktober kan det förekomma en del driftstörningar.
 • Ny jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013-11-06 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i september 2013 och gäller för perioden 9 september – 31 december 2013.
 • Nyhet på två ställen 2013-07-16 Nyhet på två ställen

CONTACTS

The Faculty Office Staff

Postal address
Faculty of Law
Stockholm  Uiversity
106 91 Stockholm
Sweden

Visiting and delivery address to the faculty office
Office of the Faculty of Law
South Building, A6 (6th floor)
Stockholm University

Invoice address
Office of the Faculty of Law: Stockholm University
P.O. box 50741
202 70 Malmö
Sweden
Reference number 65220