Arbetsmarknadsrådet ska bistå Juridiska fakulteten med råd och stöd i utvecklingsarbetet av juristprogrammet och övrig utbildning som bedrivs vid fakulteten. Arbetsmarknadsrådet ska även bistå Juridiska fakulteten i arbetet med att diskutera och kommunicera aktuella forskningsfrågor.

Arbetsmarknadsrådet består av externa ledamöter som tillsammans ska utgöra ett representativt urval från juristens arbetsmarknad.

Ledamöterna kallas till möte två gånger per år. Prodekanerna ansvarar för och leder varsitt möte. Mötena är tillfällen dels för fakulteten att informera arbetsmarknadsrepresentanterna om verksamheten, men framför allt för fakulteten att inhämta tankar och idéer från arbetsmarknadsrepresentanterna, som i sin tur kommer att få betydelse för fakultetens strategiska arbete med utbildning och forskning. 

 

Sammansättning för mandatperioden 1 juli 2021 - 30 juni 2024

Lena Maier Söderberg – LO-TCO Rättsskydd
Manfred Löfvenhaft – GDA advokatbyrå
Daniel Grynfarb – Migrationsverket
Madelaine Seidlitz – Amnesty International
Peter Lindstrand – PWC
Ulrika Melin – Förvaltningsrätten Stockholm
Eric Leijonram – Finansinspektionen
Mia Edwall Insulander – Advokatsamfundet
Malou Lindblom – Stockholms tingsrätt

I arbetsmarknadsrådet ska även ingå två studeranderepresentanter (en student vid juristprogrammet och en doktorand).