Lärarförslagsnämnden bereder anställningar av professorer, lektorer och biträdande lektorer i enlighet med de regler som återfinns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets anställningsordning.

Lärarförslagsnämnden bereder vidare ärenden om  befordran från lektor till professor samt docentärenden.

Se även Arbetsordning för lärarförslagsnämnden (97 Kb)

 

 

Ledamöter

Mandatperioden 2021 - 2023

Ordinarie Gruppsuppleanter
Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande Laura Carlson
Torben Spaak, förste prodekanus, vice ordförande Mark Klamberg
Jori Munukka  
Anna Kaldal  
Studeranderepresentanter  
Jur.stud Klara Zethraeus Jur.stud. Anna Westberg
Forskarstuderande Johanna Eriksson Forskarstuderande Julia Dahlqvist