1960 Wolfram Müller-Freienfels, professor i civilrätt vid Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau
1972 Sten Rudholm, f.d. hovrättspresident och riksmarskalk, Stockholm
1975  Hans-Heinrich Jescheck, professor i straffrätt vid Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau 
1975  Lars Erik Taxell, professor i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo Akademi 
1975  Sten Tengelin, VD för Näringslivets granskningsnämnd och Näringslivets delegation för marknadsrätt, Stockholm  
1978  Bengt Hult, f.d. justitieråd 
1978  Clyde Summer, professor of law vid University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 
1978 André Tunc, professor i jämförande kommersiell rätt vid Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
1980  Sjur Braekhus, professor i rättsvetenskap vid Universitetet i Oslo 
1980  Ulf Nordenson, f.d. justitieråd 
1982  Claes Uggla, f.d. patenträttsråd och ordförande i Patentbesvärsrätten, Stockholm 
1982 Knud Waaben, professor i rättsvetenskap vid Københavns Universitet
1984  Edward Andersson, professor i offentlig rätt vid Helsingfors universitet 
1984  Antti Suviranta, f.d. president i Finlands Högsta Förvaltningsdomstol, Helsingfors 
1988  Hans Danelius, justitieråd 
1988  Gerhard Schricker, professor i civilrätt, direktör för Max-Planck-Institut für Panter-, Urheber-und Wettbewerbsrecht, München 
1989  Erland Conradi, f.d. justitieråd 
1989  Sven-Hugo Ryman, f.d. utbildningschef 
1990  Gösta Ekman, f.d. generaldirektör 
1990  Paolo Grossi, professor i rättshistoria, Università degli Studi di Firenze 
1990  Carl Holmberg, f.d. justitieråd 
1991  Ole Due, president för EG-domstolen 
1991  Olle Höglund, f.d. justitieråd 
1991  Hans-Leo Weyers, professor i civilrätt vid Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 
1992 Birgitta Blom, president vid Svea Hovrätt 
1992 Lassen Birger Stuevold, prof i civilrätt vid Universitetet i Oslo  
1993 Guido Calabresi, Judge of the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, New Haven
1993 Lars Lunning, hovrättslagman, Göta Hovrätt, Jönköping
1993 Georg Henrik von Wright, professor i filosofi, Helsingfors universitet
1994 Hugh Ault, professor i skatterätt vid Boston College Law School i USA
1994 Mogens Koktvedgaard, professor i civilrätt vid Københavns Universitet
1994 Erling Selvig, professor i civilrätt vid Oslo universitet
1995 Lord Wedderburn of Charlton, professor vid London School of Economics
1996 Karin Cornils, professor föreståndare för den nordiska avdelningen vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales strafrecht, Freiburg im Breisgau
1996 Sven Norberg, domare i EFTA-domstolen, fd rättschef vid EFTA i Genève
1997 Jon Bing, prof i rättsinformatik vid universitetet i Oslo
1997 Hans Corell, ambassadör, Under-Secretary General for Legal Affairs, FN
1998 Gunnar Nord, jur kand
1998 Leif Thorsson, justitieråd
1999 Leif Sevón, domare i EG-domstolen, Luxenburg jusitieråd i Finlands Högsta domstol
1999 Erik Östberg, f.d. överåklagare
2000 Niklas Bruun, professor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors
2001 Joseph Norton, professor vid Center of Commercial law studies i London
2001 Henry Olsson, f.d. hovrättsråd Svea hovrätt
2002 Jürgen Basedow, prof vid Max-Planck Institutet i Hamburg
2002 Kerstin Ahlberg, jur kand, journalist
2003 Jan Schröder, professor dr, Eberhard Karls Universität Tübingen
2004 Hans-Gunnar Solerud, f.d. justitieråd, Stockholm
2004 Sigvard Jarvin, jur. kand., Stockholm
2005 Kåre Lilleholt, professor vid Universitetet i Bergen
2005 Alan Watson, professor
2006 Silvana Sciarra, professor i arbetsrätt och jämförande arbetsrätt vid Università degli Studi di Firenze
2006 Richard Falk, professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University
2007 Mikael Mellqvist, lagman Gotlands tingsrätt, Visby
2007 Frederik Zimmer, professor Universitetet i Oslo
2008 Peter Wallenberg, ekonomie doktor, Stockholm
2008 Dan Frände, professor, Helsingfors universitet
2009 Okko Behrends, prof. universitetet i Georg-August-Universität Göttingen
2009 Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter
2010 Elisabeth Fura, domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter
2011 Bo Kjellén, pol. mag, tidigare ambassadör, Uppsala
2011 Dinah L. Shelton, professor, The George Washington University Law School, Washington.
2012 Annette Kur, professor, Ludwig Maximilian Universität München
2012 David B. Wilkins, Harvard Law School, Boston
2013 Lennart Aspegren, fd hovrättsråd
2014 Eleanor Sharpston, generaladvokat vid EU-domstolen
2015 Johan Gernandt, advokat och f.d. ordförande i Sveriges Riksbanksfullmäktige
2016 Ellen Hey, professor i internationell rätt vid Erasmusuniversitetet, Rotterdam      
2017

André Andersson, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och styrelseledamot vid Stockholm Center for Commercial Law

2018

Lena ten Hoopen, författare och journalist.

2019

Johan Eriksson, advokat