Presstjänst

Staffan Westerlund
Tel: 08 - 16 12 82
Mobil: 072 -147 30 93
staffan.westerlund@juridicum.su.se

Du kan också vända dig till universitetets pressrum.

 

Fakultetsledning

Jessika van der Sluijs, dekan

Teresa Simon-Almendal, prodekan

Ordförande i forskningsutskottet

Torben Spaak
Ordförande i utbildningsutskottet

 

Institutionsledning

Gustaf Sjöberg, prefekt för Juridiska institutionen

Jane Reichel, ställföreträdande prefekt för Juridiska institutionen