Presstjänst

Staffan Westerlund
Tel: 08 - 16 12 82
Mobil: 072 -147 30 93
staffan.westerlund@juridicum.su.se

Du kan också vända dig till universitetets pressrum.

 

Fakultetsledning

Jonas Ebbesson
Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson, dekanus
JD, professor i miljörätt

Jessica van der Sluijs, prodekan
Professor i rättsvetenskap, ordförande i utbildningsutskottet

Pål Wrange, prodekan
Professor i folkrätt, ordförande i forskningsutskottet

 

Institutionsledning

Michel Hellner, prefekt för Juridiska institutionen

Laura Carlson, ställföreträdande prefekt för Juridiska institutionen