Presstjänst

Natalie Oliwsson
Mobil: 072 -147 30 93
info@juridicum.su.se

Du kan också vända dig till universitetets pressrum.

 

Fakultetsledning

Jessika van der Sluijs, dekan

Jessika van der Sluijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Simon-Almendal, prodekan

Ordförande i forskningsutskottet

Teresa Simon-Almendal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Spaak
Ordförande i utbildningsutskottet

Torben Spaak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionsledning

 

Gustaf Sjöberg, prefekt för Juridiska institutionen

Gustaf Sjöberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Reichel, ställföreträdande prefekt för Juridiska institutionen

Jane Reichel