Bidrag för tryckning av avhandling (20 Kb)

Beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder (103 Kb)

Utdelning och disponering av fakultetsnämndens anslag för forskningsbidrag (190 Kb)