Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå (146 Kb)

Strategier för Juridiska fakulteten 2016 –2018 (423 Kb)

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 1 januari – 31 december 2016 (223 Kb)