Strategier för Juridiska fakulteten 2019-2022 (335 Kb)

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan 2021 (42 Kb)