Strategier och planer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Strategier och planer

Strategier och planer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen och juris licentiatexamen vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

Juridiska fakultetens strategier 2016-2018

Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2015 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2016.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220