Beviljande av medel för kvalitetshöjande åtgärder (103 Kb)

 

Central reglering av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Stockholms universitet

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande