Allmän studieplan för forskarutbildnignen 2013 (577 Kb)

Allmän studieplan för forskarutbildningen 2019 (231 Kb)

Allmän studieplan för forskarutbildningen 2020 (161 Kb)

Allmän studieplan för forskarutbildningen, rev 22-01-26 (162 Kb)

Bidrag för tryckning av avhandling (24 Kb)

Utdelning och disponering av fakultetsnämndens anslag för forskningsbidrag (190 Kb)

 

Central reglering av forskarutbildningen vid Stockholms universitet

Regler för utbildning och examination på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Minsta upplaga av doktorsavhandling (79 Kb)

För information från Stockholms universitet om disputationsprocessen.