Forskningsutskottet

Riktlinjer för utdelning och disponering av medel

Dessa riktlinjer fastställdes 2010-06-07 och reviderades 2014-09-22 av Juridiska fakultetens forskningsutskott.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220