Strategier för Juridiska fakulteten 2019-2022 (335 Kb)

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari – 31 december (76 Kb)