Arbetsmarknadsrådet ska bistå Juridiska fakulteten med råd och stöd i utvecklingsarbetet av juristprogrammet och övrig utbildning som bedrivs vid fakulteten. Arbetsmarknadsrådet ska även bistå Juridiska fakulteten i arbetet med att diskutera och kommunicera aktuella forskningsfrågor.

Arbetsmarknadsrådet består av externa ledamöter som tillsammans ska utgöra ett representativt urval från juristens arbetsmarknad.

Ledamöterna kallas till möte två gånger per år. Prodekanerna ansvarar för och leder varsitt möte. Mötena är tillfällen dels för fakulteten att informera arbetsmarknadsrepresentanterna om verksamheten, men framför allt för fakulteten att inhämta tankar och idéer från arbetsmarknadsrepresentanterna, som i sin tur kommer att få betydelse för fakultetens strategiska arbete med utbildning och forskning. 

 

Sammansättning för mandatperioden 1 juli 2018 - 30 juni 2021

Charlotte Rydin, Chefsjurist på Finansinspektionen
Daniel Grynfarb, enhetschef Migrationsverket
Ulrika Melin, Chefsrådman förvaltningsrätten i Stockholm
Dan Holke, VD LO-TCO rättsskydd
Malou Lindblom, Chefsrådman Stockholms tingsrätt
Peter Lindstrand, partner PwC
Hedersdoktor André Andersson, partner MSA
Mia Edwall Insulander, partner Insulander Lindh advokatbyrå
Madelaine Seidlitz, Senior legal Adviser Amnesty International
Jeremy Zell, Doktorandrådet
Amanda Carlsson Frost, Juridiska linjerådet (ord. studeranderepresentant)
Johan Alexandersson, Juridiska linjerådet (suppl.)
Dosti Tuana, Jämlikhet- och studerande skyddsombud